Ön Yüklemeyi Kapat

Hikayemiz

KILIBIKLAR MAHALLESİ HİKAYESİ

"Kılıbık" kelimesinin sözlük karşılığı : Eşinden korkan, eşine karşı ürkek, çekingen ve sözü dinlenmeyen erkek olarak kullanılan bir itham olarak bilinir. Hatta genelde erkekleri aşağılamak ya da karısının sözünden çıkmayan erkekler için kullanılan yaftalamadır.

Eşine değer vermek ve eşini yüceltmek için, erkekler eşlerine karşı daha değerli, kibar ve özenli davranmasından ötürü bu yaşam tarzından rahatsız olan diğer kavimler (milletler) eşleriyle aralarını bozmak, aile içerisindeki huzura çomak sokmak için kökeninin Yakutça ya da eski Türkçe olduğu söylenen kilbik (çekingen, utangaç) kelimesinden türediği ve bu kelimeyi aşağılama amaçlı olarak günümüzde kullanıldığı yaygın bir inanıştır.Halbuki : Yakutlar ve eski Türkler Anaerkil toplumlar olup, kadınların sözü erkekler kadar değer gördüğü, çocuk yetiştirmeyi, çevre düzeni, toplum ahlakını, tarımı, hayvancılığı, yaşam standartlarını ve hatta hanedan yönetimini bile becerebildikleri bilinir.

Yanlış bilinen bir gerçek olan Ataerkil yapı Türk ve Roma geleneklerinde var olduğuna dair net deliller yoktur. Bunu ispatı ise günümüzde bile kullandığımız kelimelerde de apaçık ortadadır.

Ataerkil değil, Anaerkil.
Babanevi değil, Ananevi
Babavatan değil, Anavatan
Babayurt değil, Anayurt
Atadil değil, Anadil.
Döldaş değil, Karındaş
Babaç değil, Anaç
vb. dir.

Hatta Osmanlı'da bile yüzlerce yıl kadınların yönetimde söz sahibi olduğu çoğu tarihçi tarafından dile getirilir.

Sonuç olarak kadının; Hayatın, yaşamın, eğitimin, sağlığın ve yönetimin dışına itildiği toplumlar bir süre sonra ya yozlaşmış ya da savaşarak yok olmuşlardır.

Kılıbık tabiri bir erkeği aşağılamaktan ziyade, eşine, ailesine ve kadına değer veren erkek olarak bilinmesin daha doğru olduğu anlayışına sahip insanların bu yanlış algıyı düzelmek için kurduğu Kılıbıklar Mahallesi;

Bu değerlere sahip çıkan, o değerleri paylaşan ya da merak eden insanların yaşadığı ve ziyaret ettiği Trabzon'un Maçka İlçesi Coşandere Köyün'de bulunan bir mahalledir.

LOGO

Dikkat!!!